Ανταλλακτικά περιφερειακά από ZOOM

ZOOM

Σχετικά με τον Κατασκευαστή.

Ανταλλακτικά περιφερειακά 3 αντικείμενα

Κωδικός Τίτλος Τιμή Χονδρικής
894
Λαιμός ΖΟΟΜ αλουμινίου. ZOOM
Απαιτείται σύνδεση
538
Ντίζα σέλλας ZOOM Professional. Ø 27,2 mm. ZOOM
Απαιτείται σύνδεση
539
Ντίζα σέλλας ZOOM Professional. Ø 31,6 mm. ZOOM
Απαιτείται σύνδεση